Kategorier
Ukategorisert

Seier på forbundstinget!

Forbundstinget vedtok i dag begge Vår Fotball-forslagene fremmet av Vålerenga Fotball Elite ved Tuva Ørbeck Sørheim, og med den positive endringen at NFF vil det skal gjelde ALLE medlemsklubbene!

Forslag:

NFFs og dets medlemsklubber skal ikke legge treningsleire til land eller spille treningskamper mot senior landslag eller klubblag fra land der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene eller krigens folkerett. Vedtatt 163-2

Forslag:

NFF og dets medlemsklubber skal ikke inngå sponsor- eller samarbeidsavtaler med stater, eller selskaper med samme navn som stater, der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene eller krigens folkerett. Det samme gjelder selskaper som er heleid av slike stater.

Ansvaret for vurderingen rundt dette bør være en naturlig del av den daglige drift i forbund og klubb og bør således tillegges generalsektretær og klubbledere. Dette er selvsagt ikke til hinder for å innhente råd fra etisk komité dersom man er i tvil. Vedtatt 165-1

Tusen takk til Tuva Ørbeck Sørheim og Forbundsstyret som laget et forslag som er bedre enn vi kunne drømme om.