Kategorier
Ukategorisert

Seier på forbundstinget!

Forbundstinget vedtok i dag begge Vår Fotball-forslagene fremmet av Vålerenga Fotball Elite ved Tuva Ørbeck Sørheim, og med den positive endringen at NFF vil det skal gjelde ALLE medlemsklubbene!

Forslag:

NFFs og dets medlemsklubber skal ikke legge treningsleire til land eller spille treningskamper mot senior landslag eller klubblag fra land der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene eller krigens folkerett. Vedtatt 163-2

Forslag:

NFF og dets medlemsklubber skal ikke inngå sponsor- eller samarbeidsavtaler med stater, eller selskaper med samme navn som stater, der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene eller krigens folkerett. Det samme gjelder selskaper som er heleid av slike stater.

Ansvaret for vurderingen rundt dette bør være en naturlig del av den daglige drift i forbund og klubb og bør således tillegges generalsektretær og klubbledere. Dette er selvsagt ikke til hinder for å innhente råd fra etisk komité dersom man er i tvil. Vedtatt 165-1

Tusen takk til Tuva Ørbeck Sørheim og Forbundsstyret som laget et forslag som er bedre enn vi kunne drømme om.

Kategorier
Årsmøteforslag

Forbundstinget 2022:

Nå kan din klubb stemme på forslag for en bedre fotball!

Vålerenga Fotball Elite ved styreleder Tuva Ørbeck Sørheim har fremmet to forslag til Forbundstinget 2022 som har sitt utspring fra Vår Fotball. Til vår store glede er Forbundsstyret positive til forslagene, men med noen unødvendige forbehold. Derfor er det  viktig at din klubb stiller opp på tinget og stemmer for disse to forslagene 5. og 6.mars. 

Forslagene og Forbundsstyrets kommentarer kan du lese i tingheftet side 28 og 29. 

Forslag 4: “NFFs landslag skal ikke legge treningsleire til land eller spille treningskamper mot landslag fra land der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene eller krigens folkerett”

Dette forslaget støtter forbundsstyret og anbefaler også at disse retningslinjene bør gjelde også for alle norske klubber. Lovkomiteen foreslår en endring i at det skal være opptil etisk komite å vurdere tvilstilfeller. Dette er helt i orden for oss.

Forslag 5: “NFF skal ikke inngå sponsor- eller samarbeidsavtaler med stater, eller selskaper med samme navn som stater, der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene eller krigens folkerett. Det samme gjelder selskaper som er heleid av slike stater.”

Her sier forbundsstyret at de støtter intensjonen i forslaget, men de anbefaler å ikke vedta forslaget slik det ligger akkurat nå. Grunnen til det er at de ser noen mulige utfordringer: “Vil vedtaket omfatte selskaper fra andre land som opererer i land nevnt i forslaget, sågar også norske selskaper som har aktiviteter i land som bryter menneskerettigheter og krigens folkerett? Vil forslaget omfatte deltakelse i UEFA turneringer (med reklame på norsk jord) som støttes av selskaper fra land som kan rammes av vedtaket?” spør Forbundsstyret.

Det er vanskelig å se disse problemene ut fra hvordan selve forslaget er formulert. Disse utfordringene virker veldig oppkonstruerte, og Lovkomiteen har heller ikke liknende innvendinger mot forslaget.  Vi oppfordrer derfor klubbene til å også stemme ja på forslag 5.

Oppfordring: 

Spesielt til dere som holder med klubber som ikke har vedtatt våre årsmøteforslag: Send inn følgende forslag til årsmøtet i din klubb:

<klubben> støtter forslag 4 og 5 fra Vålerenga Fotball Elite til Forbundtinget 2022 og stemmer for disse.

Lenke: Forbundstinget 2022

Kategorier
Ukategorisert

Velkommen til Vår Fotball

Dette er et supporterdrevet intiativ for å endre fotballen nedenfra. Vi tar i bruk medlemsdemokratiet i norsk fotball for å hindre sportsvasking. Bak initiativet står Vålerenga-supporter Lars Schou og Brann-supporter Erlend Vågane.

Vi jobber for å få endret vedtektene til norske fotballklubber, og deretter fremme forslag på fotballtinget for å tvinge NFF til å prioritere arbeid mot sportsvasking. Håpet er at vi inspirerer fotballfans i andre land, slik at vi etterhvert kan få flere forbund som jobber med dette opp mot UEFA og FIFA.

På få måneder vinteren og våren 2021 har årsmøter hos blant annet Fredrikstad, Vålerenga, Brann, Strømsgodset, Tromsø, Lillestrøm og Molde, Start og FK Haugesund vedtatt våre årsmøteforslag – ofte enstemmig.

Slik kan vi endre fotballen til det bedre.

Nå planlegges fremming av forslag mot fotballtinget for å få til endringer hos NFF, UEFA og FIFA.

denne siden vil du finne ferdige utkast til årsmøteforslag du som medlem i din fotballklubb kan fremme, og dersom dere som gruppe ønsker å gi deres tilslutning til intiativet kan dere sende oss en mail på post@vaarfotball.no, så kan vi legge dere til i listen.

Her finner du vår logo og litt div grafikk. Har du noe å bidra med, send gjerne inn.

Les mer:

Professor slår sponsoralarm i EM: – Stor bekymring (VG)

Fotballkampen om oppmerksomheten (Aftenposten)