Kategorier
Årsmøteforslag

Forbundstinget 2022:

Nå kan din klubb stemme på forslag for en bedre fotball!

Vålerenga Fotball Elite ved styreleder Tuva Ørbeck Sørheim har fremmet to forslag til Forbundstinget 2022 som har sitt utspring fra Vår Fotball. Til vår store glede er Forbundsstyret positive til forslagene, men med noen unødvendige forbehold. Derfor er det  viktig at din klubb stiller opp på tinget og stemmer for disse to forslagene 5. og 6.mars. 

Forslagene og Forbundsstyrets kommentarer kan du lese i tingheftet side 28 og 29. 

Forslag 4: “NFFs landslag skal ikke legge treningsleire til land eller spille treningskamper mot landslag fra land der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene eller krigens folkerett”

Dette forslaget støtter forbundsstyret og anbefaler også at disse retningslinjene bør gjelde også for alle norske klubber. Lovkomiteen foreslår en endring i at det skal være opptil etisk komite å vurdere tvilstilfeller. Dette er helt i orden for oss.

Forslag 5: “NFF skal ikke inngå sponsor- eller samarbeidsavtaler med stater, eller selskaper med samme navn som stater, der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene eller krigens folkerett. Det samme gjelder selskaper som er heleid av slike stater.”

Her sier forbundsstyret at de støtter intensjonen i forslaget, men de anbefaler å ikke vedta forslaget slik det ligger akkurat nå. Grunnen til det er at de ser noen mulige utfordringer: “Vil vedtaket omfatte selskaper fra andre land som opererer i land nevnt i forslaget, sågar også norske selskaper som har aktiviteter i land som bryter menneskerettigheter og krigens folkerett? Vil forslaget omfatte deltakelse i UEFA turneringer (med reklame på norsk jord) som støttes av selskaper fra land som kan rammes av vedtaket?” spør Forbundsstyret.

Det er vanskelig å se disse problemene ut fra hvordan selve forslaget er formulert. Disse utfordringene virker veldig oppkonstruerte, og Lovkomiteen har heller ikke liknende innvendinger mot forslaget.  Vi oppfordrer derfor klubbene til å også stemme ja på forslag 5.

Oppfordring: 

Spesielt til dere som holder med klubber som ikke har vedtatt våre årsmøteforslag: Send inn følgende forslag til årsmøtet i din klubb:

<klubben> støtter forslag 4 og 5 fra Vålerenga Fotball Elite til Forbundtinget 2022 og stemmer for disse.

Lenke: Forbundstinget 2022