Slik endrer vi fotballen

Som vanlig supporter er veien til å skape endringer i din klubb faktisk ganske kort. Du må melde deg inn i klubben – da har du (og alle andre medlemmer) rett til å stille forslag og stemme på årsmøtet til klubben. På denne siden finner du flere årsmøteforslag som du enkelt kan sende inn til klubben.

Det er viktig å mobilisere flere supportere til å melde seg inn i klubben for å støtte forslagene. Som medlemmer på årsmøtet har vi all makt til å gjennomføre endringer – husk å melde dere inn i god tid!

Endre fotballforbundet

Mange kjenner også noen med verv i breddeklubber. Alle klubber i Norge – små og store – kan sende inn forslag til fotballtinget, som gjennomføres hvert år. Hvis et flertall av representantene på tinget støtter forslaget, blir det forbundets politikk. På siden finner du forslag som kan sendes til fotballtinget via hvilken som helst klubb.